1501 SANAYİ ARGE DESTEK PROGRAMINA SADECE KOBİ’LER BAŞVURABİLECEK

Posted Ajanda, ARGE içinde yayınlandı

TÜBİTAK tarafından 16.04.2019 tarihinde yapılan duyuruya göre 1501 Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları değiştirilerek programa başvuru yapabilmek için KOBİ ölçekli kuruluş olma şartı getirilmiştir. Söz konusu değişiklik ile 1 Temmuz 2019 sonrasında 1501 programına büyük ölçekli kuruluşlar başvuru yapamayacaktır. Bu konuyla ilgili olarak, “1501 Programına başvuru yapmak isteyen büyük ölçekli […]

TAPU KAYITLARINDAKİ HİSSE HATALARI, İPOTEĞİN TERKİNİ VE KAMULAŞTIRMA, İFRAZ VE TEVHİDE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

Posted Ajanda, Hukuk içinde yayınlandı

Duyurumuz, 10 Temmuz 2019 tarihli, 30827 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen Tapu Kanunu, İmar Kanunu ve Medeni Kanun değişikliklerine ilişkindir. 2644 sayılı Tapu Kanunu’na eklenen yeni hüküm ile taşınmazın mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerde, tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı teşkilatında bulunmaları halinde […]

YENİ KANUN TEKLİFİNDE YER ALAN SOSYAL GÜVENLİK DÜZENLEMELERİ

Posted Ajanda, Sosyal Güvenlik içinde yayınlandı

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 08.07.2019 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur. İlgili Kanun Teklifi ile sosyal güvenlik hukuku kapsamında yurtdışı hizmet borçlanmaları konusunda önemli değişikliklere  yer verilmiş olup söz konusu düzenlemeler aşağıda özetlenmektedir. Yurtdışı Hizmet Borçlanmalarında Öngörülen Değişiklikler Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile […]

POSTA VE HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Posted Ajanda, Gümrük içinde yayınlandı

29.06.2019 tarih ve 30816 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ değişikliği ile  10/3/2013 tarihli ve 28583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)’ün bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu Tebliğ’de yapılan değişiklikler aynen aşağıda belirtildiği gibidir: Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)’nin 4 […]

KIRSAL KALKINMADA UZMAN ELLERİN DESTEKLENMESİ

Posted Yorum yapınAjanda, Vergi içinde yayınlandı

1310 sayılı “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Karar” 12 Temmuz 2019 tarihinde resmi gazetede yayımlanmış ve yayımlandığı gün yürürlüğe konulmasına 5488 sayılı Tarım Kanununun 19’uncu maddesi gereğince karar verilmiştir. Amaç Bu Karar; Tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren meslek yüksekokulu veya üniversite mezunu genç nüfusun, kırsal […]

AVRUPA KOMİSYONU, HELLO KİTTY ÜRÜNLERİNE YÖNELİK BÖLGESEL SATIŞ KISITLARINI REKABET İHLALİ OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Posted Yorum yapınAjanda, Rekabet içinde yayınlandı

Avrupa Komisyonu, Japon firması Sanrio’ya, Hello Kitty ürünlerine yönelik olarak getirdiği bölgesel satış kısıtlamaları nedeniyle 6.2 Milyon Euro para cezası verdi. Sanrio, Hello Kitty ve diğer çeşitli karakterlere ilişkin ticari ürünlerin tasarımını, lisanslamasını, üretimini ve satışını gerçekleştirmektedir. Komisyon, Sanrio’nun AB’de lisanslı ticari ürünlerin sınır ötesi ve online satışlarını sınırlayıp sınırlandırmadığı iddiasına yönelik olarak Haziran 2017’de […]

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN 10/04/2019 TARİHLİ VE E. 2018/136, K. 2019/21 SAYILI KARARI

Posted Yorum yapınSirküler içinde yayınlandı

22.06.2019 KONU: 12/6/1933 tarihli ve 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilât ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun’un 1., 2., 3. ve 4. maddelerinin Anayasa’nın 5., 35., 48., ve 167. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine karar verilmesi talebi. 1. OLAY Davalı Şirket’in 2000 ve 2001 yıllarına ilişkin olarak ortaklarına ödenmesine karar verilen […]

BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ÜCRET ALANLARA VERGİ DAİRESİ KANCASI

Posted Makale içinde yayınlandı

BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ÜCRET ALANLARA VERGİ DAİRESİ KANCASI Ömer EMEN Kıdemli Vergi Müdürü Burcu Hacı Vergi Asistanı ÖZET Birden fazla işverenden ücret geliri elde edilmesi durumunda, birden sonraki işverenden elde edilen tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretlerin toplamı, Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde belirtilen tarifenin ikinci diliminde yer alan tutarı (2019 yılı için 40.000,00 TL) aşıyor ise […]