Ahmet BOZDOĞAN

Kamu ile İlişkiler ve Uyum Ortağı, Eski Adalet Bakanlığı Kontrolörü, Eski Milli Emlak Denetmeni

Kamuda denetim elemanı olarak 12 sene çalıştıktan sonra, görevinden ayrılan Ahmet BOZDOĞAN 20 Nisan 2016 tarihinde NAZALI’ya kamu ile ilişkiler ve uyum ortağı olarak katılmıştır.

1978 yılında Kahramanmaraş’ta doğan Ahmet BOZDOĞAN lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünde tamamlamıştır.

2004-2009 yılları arasında Maliye Bakanlığı’nda Milli Emlak Denetmeni, 2009-2016 yılları arasında da Adalet Bakanlığı’nda Kontrolör olarak denetim görevlerinde bulunan Ahmet BOZDOĞAN, Adalet Bakanlığı Eğitim Merkezinde de mesleki konularda eğitici olarak dersler vermiştir.

Ahmet BOZDOĞAN, Maliye ve Adalet Bakanlığı bünyesinde çalıştığı dönemde, yasalara uyum konusunda geniş tecrübe kazanmıştır. Özellikle son yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde önemi giderek artmakta olan “Mevzuata Uyum” konusunda NAZALI müşterilerine destek vermekte, aynı zamanda hukuksal çerçevede müşterilerimizin kamu ile ilişkilerini yönetmektedir.