RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILIRKEN SIK YAPILAN HATALAR VE HUKUKİ SONUÇLARI

Posted Makale içinde yayınlandı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILIRKEN SIK YAPILAN HATALAR VE HUKUKİ SONUÇLARI Halil Kale Makine Mühendisi, Hukukçu, E. İş Müfettişi ÖZET Risk değerlendirmesi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile gelen en önemli değişikliklerdendir. 2013 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte işverenlerin yaptıkları işlerin risklerini değerlendirmeleri, risklerle mücadele etmeleri ve bu işlemleri dökumante […]

BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ÜCRET ALANLARA VERGİ DAİRESİ KANCASI

Posted Makale içinde yayınlandı

BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ÜCRET ALANLARA VERGİ DAİRESİ KANCASI Ömer EMEN Kıdemli Vergi Müdürü Burcu Hacı Vergi Asistanı ÖZET Birden fazla işverenden ücret geliri elde edilmesi durumunda, birden sonraki işverenden elde edilen tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretlerin toplamı, Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde belirtilen tarifenin ikinci diliminde yer alan tutarı (2019 yılı için 40.000,00 TL) aşıyor ise […]