ANAYASA MAHKEMESİ’NİN 10/04/2019 TARİHLİ VE E. 2018/136, K. 2019/21 SAYILI KARARI

Posted Yorum yapınSirküler içinde yayınlandı

22.06.2019 KONU: 12/6/1933 tarihli ve 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilât ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun’un 1., 2., 3. ve 4. maddelerinin Anayasa’nın 5., 35., 48., ve 167. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine karar verilmesi talebi. 1. OLAY Davalı Şirket’in 2000 ve 2001 yıllarına ilişkin olarak ortaklarına ödenmesine karar verilen […]