YENİ KANUN TEKLİFİNDE YER ALAN SOSYAL GÜVENLİK DÜZENLEMELERİ

Posted Ajanda, Sosyal Güvenlik içinde yayınlandı

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 08.07.2019 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur. İlgili Kanun Teklifi ile sosyal güvenlik hukuku kapsamında yurtdışı hizmet borçlanmaları konusunda önemli değişikliklere  yer verilmiş olup söz konusu düzenlemeler aşağıda özetlenmektedir. Yurtdışı Hizmet Borçlanmalarında Öngörülen Değişiklikler Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile […]