Ersin Nazalı

Yönetici Ortak, Avukat, Yeminli Mali Müşavir

Eğitim

  • Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler
  • Dicle Üniversitesi, Hukuk
  • İstanbul Üniversitesi, MSc, Mali Hukuk
  • King’s College London, LLM, Uluslararası Vergi Hukuku)

Ersin NAZALI, vergi konusunda uzmandır. Hesap Uzmanı olarak dokuz sene boyunca görev yapan Ersin NAZALI, vergi incelemeleri, vergi davaları, transfer fiyatlandırması, şirketlerin vergisel yönden yeniden yapılandırılması alanları başta olmak üzere, vergi konusundaki pek çok alanda oldukça geniş bilgi ve deneyim sahibidir.

1979 yılında Denizli’de doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi’nde Mali Hukuk (MSc) ve King’s College London, School of Law’da Uluslararası Vergi Hukuku (LLM) dalında master derecelerine sahiptir. Halen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalında “Vergisel Yönüyle Transfer Fiyatlandırması” konusundaki doktora tezi çalışmasına devam etmektedir.

2001 yılında ilk üniversite mezuniyeti sonrası bir süre Arthur Andersen Türkiye Vergi Bölümünde ve Başbakanlık Teftiş Kurulu’nda Müfettiş Yardımcısı olarak çalıştı. 2004 yılında açılan giriş sınavını kazanarak 14. 04. 2004’te Hesap Uzman Yardımcılığına, Mayıs 2007 tarihinde de Hesap Uzmanlığına atandı.

2008-2009 akademik döneminde İstanbul Aydın Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders vermiş olup, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen konferans, seminer ve eğitimlerde konuşmacı ve eğitmen olarak görev almıştır.

Mart 2009’dan itibaren aynı zamanda Maliye Bakanı onayı ile Vergi Konseyi’nde görevlendirilmiş olup, vergi kanunlarının yeniden yazımı çalışmalarında görev almıştır. Hesap Uzmanları Kurulu bünyesinde bulunan Danışma Komisyonu’nda üye ve raportör olarak görev almış, özellikle devir, birleşme ve bölünme konularında konferanslar vermiştir. Hesap Uzmanları Kurulu bünyesinde oluşturulan Vergi Uyuşmazlıklarının Takibi biriminin oluşturulmasında aktif rol üstlenmiştir.

2012 yılından bu yana özel sektörde vergi danışmanı ve avukat olarak çalışmaktadır.

Vergi hukuku konusunda farklı dergilerde yayımlanmış seksenden fazla makalesi bulunmaktadır.

Evli ve bir çocuk sahibi olan Ersin NAZALI, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Başlıca Eserleri

1. Vergisel ve Yeni Türk Ticaret Kanunu Yönüyle Anonim ve Limited Şirketlerde Tasfiye, Devir, Birleşme, Bölünme ve Tür Değişimi İşlemleri

Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayınları, 4.Baskı, 2015

2. Uluslararası Vergi Hukuku (Transfer Fiyatlandırması ve Uluslararası Vergi Anlaşmaları)

Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayınları, 1.Baskı, 2015

3. Hukukun Vergisi (Vergi Yargılama ve Vergi Ceza Hukuku Konusunda Yazarın Seçilmiş Makaleleri)

Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayınları, 1.Baskı, 2014

4. Türk Vergi Hukuku’nda İşyeri Kavramı (Basım Aşamasında)

5. Avrupa Birliği ile Uyum Kapsamında Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi

Yayımlanmamış Yeterlik Etüdü (Hesap Uzmanları Kurulu), İstanbul, 2007

6. Şirket Yöneticilerinin Vergisel ve Cezai Sorumluluğu

Yayımlanmamış Yeterlik Tezi (Başbakanlık Teftiş Kurulu), Ankara, 2003