Fatih UZUN

Gümrük ve Dış Ticaret Ortağı Gümrük Müşaviri, Eski Gümrük Müfettişi

NAZALI’nın gümrük ve dış ticaret ortağı olan Fatih UZUN, gümrük ve dış ticaret konularında uzmandır. Maliye Bakanlığı’nda 2004 yılında Vergi Denetmen Yardımcısı olarak başladığı kamu tecrübesini, 2017 yılında Gümrük ve Ticaret Müfettişi olarak tamamlamış, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde 11 yıldan fazla süre Gümrük Müfettişliği yapmıştır.

Bu itibarla gümrük, dış ticaret ve kaçakçılık mevzuatını ilgilendiren konularda çok sayıda inceleme, sonradan kontrol, denetim ve soruşturma yürütmüş olup, konunun gerek teorik gerekse pratik yönleri hakkında detaylı bilgi ve tecrübe sahibidir.

1981 senesinde Bursa’da doğan Fatih UZUN, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. 2012-2014 yılları arasında ABD Massachusetts eyaletinde bulunan Boston University’de Multinational Commerce (Çokuluslu Ticaret) alanında Master of Science (MS) derecesini alarak yüksek lisansını tamamlamıştır. Halen İstanbul Üniversitesi İşletme Anabilim Dalında Yönetim ve Organizasyon programında doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Çeşitli dergiler ve internet sitelerinde gümrük ve dış ticaret mevzuatı ile uygulamaları konularında yayımlanmış pek çok makalesi bulunan Fatih UZUN, Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Akademisi’nde “Gümrük Mevzuatı ve Dış Ticaret Uygulamaları” konularında eğitimler de vermektedir.

“Gümrük Kıymeti” konusunda özellikle uzmanlaşan Fatih UZUN, çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yayımlanmış Kitaplar

1- Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları Türkmen Kitabevi, 2013

2- 125 Soruda Gümrük Mevzuatında Para Cezaları Dünya, 2015