GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET

Dış ticaret işlemleri yapan işletmelerin sorumlulukları günümüzde sadece eşyanın sadece ithal veya ihraç süreçlerinin tamamlanması ile sona ermemektedir. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü, Sonradan Kontrol, sektörel gümrük denetimleri, gümrük uyuşmazlıklarına yönelik idari ve adli davalar gibi süreçler yükümlülerin gümrük ve dış ticaret işlemlerine ilişkin operasyonel faaliyetleri dışında ayrıca bu alana ilişkin hukuki danışmanlık almalarını gerekli kılmaktadır.
Uluslararası ticaret ve gümrük uygulamaları konusunda giderek daha da karmaşık hale gelen düzenlemeler, işletmeler için riskli çalışma alanları oluşturmakla birlikte bu düzenlemelere uyum sağlayamamak veya maliyetleri azaltan unsurları değerlendirememek işletmeleri olumsuz etkilemektedir. Bu kapsamda müşterilerimizin gümrük ve dış ticaret mevzuatı çerçevesinde oluşacak sorunlarına çözüm üretmeye yönelik hizmetler sunmaktayız.
NAZALI olarak gümrük ve dış ticaret mevzuatı ve uygulamaları ile ilgili konulardaki risklerinizi ortadan kaldırıyor ve gümrük ve dış ticaret alanında ihtiyaçlarınıza göre aşağıdaki alanlarda sizlere destek veriyoruz.
 
Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri
 • Gümrük ve dış ticaret mevzuatı ile ilgili hukuki görüş bildirme
 • Gümrük ve dış ticaret uygulamalarının yorumlanması
 • Gerçekleşen dış ticaret ve gümrük operasyonlarının analizi
 • Gümrük ve dış ticaret mevzuatı ile ilgili düzenli bilgilendirme
 • Yapılan veya planlanan dış ticaret operasyonlarının gümrük mevzuatı karşısındaki durumunun analiz edilmesi
 
Gümrük İşlemlerinde Uyum Denetimi (Customs Due Diligence)
 • Tedarikçiler ile olan sözleşmelerin incelenmesi
 • Dış ticaret işlemlerine ilişkin finansal ve muhasebesel kayıtlarının kontrolü
 • Yurtdışına yapılan tüm ödemelerin gümrük mevzuatı karşısındaki durumu
 • Royalti ve lisans ödemelerine ilişkin uygulamalar
 • Gümrük idarelerine yapılan beyanların firma kayıtları ile uygunluğunun denetimi
 • İstisnai kıymetle beyan müessesesi
 • Gümrük beyannameleri ve ekli belgelerin denetimi
 • Transfer fiyatlandırması kapsamındaki işlemlerin gümrük mevzuatını ilgilendiren yönleri
 
Gümrük Uyuşmazlıkları Süreç Yönetimi
 • Gümrük idarelerince düzenlenen ek tahakkuk ve para cezası kararları itiraz edilmesi
 • Gümrük uyuşmazlıklarına karşı izlenebilecek yolların tespiti
 • Gümrük uyuşmazlıklarının idari aşamada çözümlenmesi
 • Gümrük uzlaşması sürecinde yükümlülerin gümrük idaresi nezdinde temsil edilmesi
 • Gümrük uyuşmazlıklarının yargı merciileri nezdinde dava konusu edilmesi
 
Sonradan Kontrol Danışmanlığı
 • Sonradan kontrolü sürecinde firmanın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde temsil edilmesi
 • Sonradan Kontrol sürecinin oluşacak dokümantasyon sürecine rehberlik edilmesi
 • Sonradan kontrol denetiminde tespit edilen eksiklikler ile ilgili ileri sürülebilecek hususların tespiti
 • Firmanın sonradan kontrol sürecine hazırlıklı olmasının sağlanması
 
Gümrük ve Dış Ticaret Eğitim Programları
 • Şirket ihtiyaçlarına gümrük ve dış ticaret mevzuatı ve uygulamaları konularında şirket profesyonellerine yönelik eğitim programları dizayn edilmesi,
 • Gümrük ve dış ticaret alanında gündem olan konular ile ilgili seminer, panel gibi etkinlikler