Nazalı

Transfer Fiyatlandırması

BİRİNCİ BÖLÜM

       I.            Örtülü Kazanç ve Transfer Fiyatlandırması Kavramı

 

İKİNCİ BÖLÜM

    II.            5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Aktarımı

A.    Unsurları

1.      Objektif Unsurlar

a.      İlişkili Kişi Sıfatı

b.      Emsallere Uygunluk İlkesi   

c.       Karşılaştırılabilirlik Analizi  

d.      Hazine Zararı 

2.      Subjektif Unsur         

B.     Hukuki Sonuçları      

1.      KVK Açısından        

2.      KDV Kanunu Açısından      

a.      Örtülü kazanca isabet eden KDV’nin indirim konusu yapılamayacağı görüşü      

b.      Örtülü kazanca isabet eden KDV’nin indirim konusu yapılabileceği görüşü         

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 III.            Transfer Fiyatlandırması Yöntemleri           

A.    Geleneksel İşlem Yöntemleri

1.      Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi      

2.      Yeniden Satış Fiyatı Yöntemi          

3.      Maliyet Artı Yöntemi

B.     İşlemsel Kar Yöntemleri       

1.      Kar Bölüşüm Yöntemi         

2.      İşleme Dayalı Net Kar Marjı Yöntemi         

 

 IV.            Sonuç 

 

© 2017 Nazalı