Nazalı

Uluslararası ve Türk Vergi Mevzuatında İş Yeri Kavramı

Yönetici ortağımız Ersin NAZALI tarafından yayımlanmış Uluslararası ve Türk Vergi Mevzuatında İş Yeri Kavramı adlı yayınımızın içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

 

 
 
 
 
 
İÇİNDEKİLER
 
BAŞLANGIÇ
 
BÖLÜM I: ÇALIŞMANIN ÇERÇEVESİ
 
BÖLÜM II: ANLAŞMADAKİ KAVRAMLAR VE MODEL ANLAŞMA ÇERÇEVESİNDE DAİMİ İŞYERİ
 
  A. Fiziki Daimi İşyeri
    i. İşyeri
    ii. Sabit Yer ve Süre Testi
    iii. Bir İşletmenin Faaliyetlerinin Kısmen Veya Tamamen Yürütülmesi
    iv. Her Halükarda Daimi İşyeri Olarak Kabul Edilen Yerler
    v. Daimi İşyerinin İstisnaları: Hazırlık İşlemleri ve Yardımcı Faaliyetler
  B. İnşaat İşlerinde Daimi İşyeri
  C. Temsilciler Açısından Daimi İşyeri
    i. Genel Kural
    ii. Temsilci Nezdinde Daimi İşyeri Oluşmasına İstisnalar
 
BÖLÜM III: TÜRK VERGİ KANUNLARI UYARINCA DAİMİ İŞYERİ
 
  A. Türk Vergi Mevzuatı Hakkında Genel Bilgi
  B. Türk Vergi Mevzuatı Çerçevesinde Daimi İşyerinin Anlamı (Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu)
    i. Vergi Usul Kanunu
    ii. Türk Gelir Vergisi Kanunu
    iii. Kurumlar Vergisi Kanunu
  C. Türkiye’nin Vergi Anlaşmalarındaki Yaklaşımı
 
BÖLÜM IV: DEĞERLENDİRME
 
SONUÇ
 
KAYNAKÇA
 

© 2017 Nazalı