Nazalı

Uluslararası Vergi Hukuku

Vergi hukukunun en çok merak edilen konularından olan transfer fiyatlandırması, uluslararası vergi anlaşmaları, yatırım indirimi uygulamaları gibi konularda Ersin Nazalı tarafından yazılmış ve çeşitli dergilerde yayımlanmış olan makalelerin bir araya getirilmiş olarak sunulduğu bu kitap, kendi alanında öncü bir rolü üstlenmiştir.

Farklı zamanlarda ve farklı yayınlarda yayımlanan makalelere erişimin kolaylaştırılmasını sağlayan bu kitapta, on yılı aşkın süredir Ersin Nazalı tarafından yazılmış belirli konulardaki makaleler gruplandırılmıştır.

Bölüm

1. Transfer Fiyatlandırması
1.1. Transfer fiyatlandırmasının teorik temelleri
1.2. Transfer fiyatlandırması (örtülü kazanç) işlemleri kapsamında indirim KDV’lerin reddi mümkün müdür?

Bölüm

2. Uluslararası Vergi Anlaşmaları ( Avrupa Birliği’nin düzenlemeleri ve vergi anlaşmaları)
2.1. AB tarafından çıkarılan ve gerçek kişilerce elde edilen faiz gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin 2003/48 sayılı direktif
2.2. AB tarafından kurumlar vergisi alanında çıkarılan ve kurumların elde etmiş olduğu menkul kıymet gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin direktifler
2.3. OECD Model Anlaşması’na göre temettü ve faiz gelirlerinin vergilendirilmesi
2.4. Uluslararası vergi anlaşmalarında royalti(gayrimaddi hak) ödemelerinin vergilendirilmesi
2.5. Vergi anlaşmalarında yer alan lehdar-gerçek sahiplik (beneficial owner-ownership) nedir?

Bölüm

3. Ticaret Hukukunun Vergisel Boyutu
3.1 İç kaynak ve fon açmazında sermaye arttırımı
3.2 Ortaklarda borçlar hesabının sermayeye eklenmesinde son durum
3.3 Yeni Türk ticaret ve vergi hukukuna göre ticari kazanç kavramı

Bölüm

4. Yatırım İndirimi Uygulamasında Hukuki Sorunlar
4.1 Vergi hukukunda kazanılmış hak kavramı ve 01.01.2006-08.04.2006 tarihleri arasında yapılan yatırım indirimi harcamalarının durumu
4.2 Yatırım indirimi istisnasında tercih sorunu
4.3 2009 yılında yatırım indirimi uygulaması ve konuya ilişkin Anayasa Mahkemesi kararının anlamı
4.4 Yatırım indirimi stopajında zamanaşımı

Bölüm

5. Gelir Vergisinin Teorik Temelleri
5.1 Gelir vergisi sistemlerindeki değişimlerin arkasında yatan nedenler ve dünyada gelir vergisi uygulaması konusunda uygulanmakta olan sistemler

© 2017 Nazalı