Uyuşmazlık Çözümü ve Tahkim
NAZALI öncelikle, bir hukuki ihtilafın yargı aşamasına taşınmadan çözülebilmesi amacıyla doğabilecek tüm riskleri tespit ederek müvekkillerine akılcı çözümler sunar. Yargı sürecinin engellenemeyeceği durumlarda ise, hukuki ihtilafın en uygun şekilde çözülebilmesi  için, dava sürecinin her aşamasında müvekkillerine eksiksiz bir savunma  ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.
 
NAZALI ayrıca, tahkim yargılamalarında da müvekkillerine gerekli savunma  ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır.
 

 

© 2017 Nazalı