MALİ (VERGİ-GÜMRÜK VE SOSYAL GÜVENLİK) UYUŞMAZLIKLAR

NAZALI olarak müşterilerimize vergi, sosyal güvenlik ve gümrük işlemlerinden doğabilecek her türlü uyuşmazlık hakkında danışmanlık ve dava takip hizmeti sunmaktayız.

Amacımız, kendimizi sizlerin yerine koymak ve aynı sorumluluk bilinciyle hukuksal konularda en uygun çözümleri üreterek sizlere destek olmaktır. Hizmetlerimiz, söz konusu ihtilafların çözüm sürecinde yalnızca görüş vermekten ibaret olmayıp uygulamada da müşterilerimizin sorunlarını çözmek için gerekli görüşme, ilgili kişilerle müzakere ve iletişimi yürütme fiillerini de kapsamaktadır.

Uygulamada en sık karşılaşılan ve hakkında geniş bilgi ve tecrübeye sahip olduğumuz uyuşmazlıklar ile bu uyuşmazlıklara istinaden sunduğumuz hizmetler aşağıda yer almaktadır.

 • Vergi Hatalarında Düzeltme ve Şikâyet
 • İhtirazi Kayıtla Beyan ve Dava Takibi
 • Vergi İnceleme Danışmanlığı
 • Mukteza Başvuruları ve Süreç Yönetimi
 • Rapor Değerlendirme Komisyonlarında Müvekkilin Temsili
 • Tarhiyat Öncesi ve Sonrası Uzlaşmalarda Müvekkilin Temsili
 • İhtiyati Haciz ve Tahakkuk
 • VUK 359. Madde Kapsamında Vergi Ceza Davaları Takibi (Vergi Ceza Hukuku)
 • Vergi Davaları Takibi
 • Gümrük Davaları Takibi ve Gümrük Uzlaşmalarında Müvekkilin Temsili
 • Gümrük Denetimi
 • Gümrük İnceleme Danışmanlığı
 • Gümrük İşlemlerinde Süreç Yönetimi
 • Sosyal Güvenlik Davaları Takibi
 • Sosyal Güvenlik İnceleme Danışmanlığı
 • Sosyal Güvenlik Uzlaşmalarında Müvekkilin Temsili