Metin PEKTAŞ

Direktör, Rekabet Hukuku ve Uyum, Rekabet Kurumu Eski Başuzmanı

Metin Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ve İktisat (Yandal) bölümlerinden 2004 yılında mezun olmuştur. Kendisi 2011 yılında yine ODTÜ’de Bilim ve Teknoloji Politikası yüksek lisans programını ve 2013 yılında Amerika’da Duke Üniversitesi’nde Kalkınma Politikası yüksek lisans programını tamamlamıştır.

Rekabet Hukuku ortağı olarak Nazalı Avukatlık Ortaklığı’na katılmadan önce Metin 2004-2017 yılları arasında Rekabet Kurumu’nda meslek personeli (Uzman Yardımcısı, Uzman, Başuzman), başkan danışmanlığı ve eğitim koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuş ardından, 2017-2018 yıllarında CK Enerji’de Rekabet Uyum Direktörü olarak görev yapmıştır. Metin 2018-2019 (Mart) döneminde ise Tarım Kredi Holding’te Genel Müdürlük yapmıştır.

Rekabet Kurumundaki 13 yıllık çalışma hayatında Metin, Kurum bünyesinde enerji (elektrik, doğalgaz, akaryakıt), çimento, demir çelik, kimya, madencilik, bankacılık-finans, sağlık, tarım ve çeşitli hizmet  sektörlerine yönelik olarak yürütülen çok sayıda  kartel ve hakim durum incelemeleri ile birleşme ve devralma dosyalarında çeşitli seviyelerde yer almış ve son beş yılda yürüttüğü dosyalarda ekip lideri olarak görev almıştır. Kendisi Erdemir özelleştirmesi, Başkentgaz özelleştirmesi, Mazıdağı fosfat tesisleri özelleştirmesi, elektrik dağıtım özelleştirmeleri, elektrik üretim özelleştirmelerinin inceleme süreçlerinde görev almış ve 2015 yılında Rekabet Kurumu tarafından yayınlanan Elektrik Sektör Raporu’nun hazırlanmasında çalışmıştır. Metin, Rekabet Kurumu’ndaki çalışma döneminde ayrıca, başta Birleşme-Devralmalar Tebliği, Dosya Giriş ve Ticari Sırlar Hakkında Tebliğ olmak üzere çok sayıda mevzuat çalışmasında yer almıştır. Bunlara ilave olarak Rekabet Kurumu uzmanlarının mesleki eğitimlerinin koordinasyonunu yapmış; Kıbrıs, Pakistan, Azerbaycan Rekabet Kurumlarına yönelik olarak kurumsal kapasite artırma çalışmalarında bulunmuştur. Rekabet Kurumunu’ndaki görev süresince başta OECD, ABA (American Bar Association), ERA (Academy of European Law), ICF (International Competition Law Forum) olmak üzere rekabet hukuku ve politikasına ilişkin olarak çok sayıda uluslararası toplantıya katılım sağlamış ve katkı sunan Metin, 2015-2017 yıllarında üç yıla yakın bir süre Rekabet Kurumu Başkan danışmanlığı görevi yürütmüştür. Kendisi ayrıca 2012 yılında 3 ay boyunca Amerikan rekabet otoritelerinden FTC’de (Federal Trade Commission) bulunmuş ve Alaska’da gerçekleşen bir doğalgaz birleşme dosyasında çalışmıştır.

2017 yılı başında Rekabet Kurumu’ndaki görevinden ayrılan Metin, elektrik dağıtım ve perakende sektöründeki büyük oyunculardan biri olan CK Enerji’de Rekabet Uyum Direktörlüğü görevi yapmıştır. Bu görev kapsamında, grup bünyesinde bulunan elektrik dağıtım şirketleri, elektrik tedarik şirketleri ile SPV şirketlerin tüm strateji, iş süreçleri ve saha uygulamalarını sürekli olarak incelemiş ve bunların rekabet hukukuna uyumunu sağlamıştır. Kendisi Rekabet Kurumu tarafından yürütülen hakim durum soruşturmasında CK Enerji adına savunma sürecini yönetmiştir.

Metin, Nazalı’ya katılmadan önce 1 yıla yakın bir süre tarımsal girdi ve hizmetler üreten 12 şirketin çatı şirketi olan Tarım Kredi Holding’te Genel Müdürlük görevi yapmış ve Holding’in kuruluş sürecini ve yapılandırmasını yönetmiştir. Bu süreçte grup bünyesinde bulunan ve tarım sektöründe öncü şirketler olan 12 şirketin bütçe, performans ve iş geliştirmelerinde bulunmuş ve ilişkili sektörlere ilişkin pazar analizi çalışmalarını yürütmüştür.

Metin ileri derecede İngilizce bilmektedir.

Eğitim

Yüksek Lisans, Kalkınma Politikası, Duke Üniversitesi (2013)

Yüksek Lisans, Bilim ve Teknoloji Politikası, ODTÜ (2011)

Yandal, İktisat, ODTÜ (2004)

Lisans, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, ODTÜ (2004)

Üyelikler

Rekabet Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi