UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ VE TAHKİM

NAZALI öncelikle, bir hukuki ihtilafın yargı aşamasına taşınmadan çözülebilmesi amacıyla doğabilecek tüm riskleri tespit ederek müvekkillerine akılcı çözümler sunar. Yargı sürecinin engellenemeyeceği durumlarda ise, hukuki ihtilafın en uygun şekilde çözülebilmesi için, dava sürecinin her aşamasında müvekkillerine eksiksiz bir savunma ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

NAZALI ayrıca, tahkim yargılamalarında da müvekkillerine gerekli savunma ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır.