Yeşim METİN

Direktör, Marka ve Patent Vekili, Fikri Mülkiyet Bölümü

Yeşim Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Gıda Mühendisliği bölümünden 2000 yılında mezun olmuştur. Kendisi 2009 yılında patent ve marka vekillik sınavlarını geçerek Patent ve Marka Vekili ünvanlarını almış, 2014 yılında Münih’te Avrupa Patent Ofisi (EPO) tarafından organize edilen “Praktika Intern – working with examiners” programını tamamlamıştır.

Direktör olarak Nazalı Avukatlık Ortaklığı’na katılmadan önce Yeşim 2001-2007 yılları arasında çeşitli gıda üretim ve paketleme firmalarında Arge, kalite, üretim ve laboratuvar/analiz birimlerinde mühendislik ve yöneticilik görevlerinde bulunmuş, ardından, 2007-2018 yıllarında fikri mülkiyet alanındaki çalışma hayatına özel bir sınai haklar danışmanlık firmasında patentler departmanında başlamış ve sonrasında Yabancı İşlemler Yöneticisi olarak görev yapmıştır. Yeşim aynı zamanda noter nezdinde yeminli tercümandır.

Fikri mülkiyet alanında 12 yıllık çalışma hayatında Yeşim, gıda, kimya, ilaç, çelik, tarım ve çeşitli hizmet sektörlerine yönelik olarak yürütülen çok sayıda patent dosyalarının tarifnamelerinin hazırlanmasında ve TÜRKPATENT nezdinde yapılan başvuru, devir, birleşme, yenileme gibi çeşitli işlemlerin yürütülmesinde farklı seviyelerde yer almış ve son yedi yılda Yabancı İşlemler Departmanında, yabancı hak sahiplerinin yurtiçi ve yurtdışında yürüttüğü dosyalarda kıdemli danışman ve yönetici olarak görev almıştır. Bu süreç içerisinde, TÜRKPATENT nezdinde yaklaşık 6000 patent, 200 tasarım, 500 markanın vekilliğini yürütmüş, 200 bitki türü başvurusunun hazırlanması ve Tarım Bakanlığına sunulmasında çalışmıştır. Ayrıca, Ticaret Bakanlığı nezdinde fikri ve sınai mülkiyet haklarının gümrüklerde korunması işlemlerini yürütmüş olup, tanınmış marka ve coğrafi işaretler konusunda da tecrübe sahibi olmuştur. Kendisi aynı zamanda EQE sınavına hazırlanmakta olup, Avrupa Patent Vekili adayıdır.

Bu süre içerisinde, marka itirazları, EP geçerlilik işlemleri, patent ihlal analizi ve FTO raporları konusunda uzmanlaşmış, hukuk birimi ile birlikte müşterilerinin davalarının takibi ve teknik mütalaa raporlarının hazırlanmasında görev almıştır. Almanya, Amerika, Japonya, Kore menşeili çok sayıda yabancı firmanın yurtiçi ve yurtdışı sınai mülkiyet süreçlerinde görev almış ve çalıştığı firmayı uluslararası konferanslarda hem katılımcı hem de konuşmacı olarak temsil etmiştir.

Yeşim ileri derecede İngilizce bilmektedir.

Eğitim

Gıda Mühendisliği, ODTÜ (2000)

Üyelikler

Gıda Mühendisleri Odası

ODTÜ Bursa Mezunlar Derneği

Uluslararası Marka Birliği (INTA)

Teknoloji ve Lisans Yöneticileri Derneği (LESI)

Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği (AIPPI)