Zehra KESGİN

Müdür, Tam Tasdik Hizmetleri

1974 yılı Manisa doğumludur. 1995 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünden mezun olmuştur.

 

Çeşitli sektörlerdeki kurumsal şirketlerin mali birimlerinde görev yapmış, finansal muhasebe ve maliyet muhasebesi organizasyonlarının kurulmasında/geliştirilmesinde rol almıştır. 2002 yılından bu yana çalışma hayatına denetim sektöründe devam etmektedir. 2002-2010 yıllarında İstanbul’da ve 2010 yılından itibaren İzmir’de olmak üzere köklü denetim şirketlerinin bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Zehra Kesgin, üretim ve ticaret firmalarının; muhasebe ve vergi mevzuatı kapsamında denetimi, vergi danışmanlığı, vergi inceleme süreçlerinin takibi ve danışmanlığı, Ar-ge projeleri kapsamındaki vergisel desteklerin incelenmesi ve raporlaması, Yatırım teşvik mevzuatı kapsamındaki inceleme ve vergisel uygulamalar, transfer fiyatlandırması, uzmanlık alanları kapsamındaki diğer tüm özel amaçlı denetim ve raporlama konularında geniş deneyim ve bilgi sahibidir.

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Belgesi, SPK Bağımsız Denetim Lisansı ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Bağımsız Denetçi ruhsatları bulunmaktadır.