AİLE ŞİRKETLERİNDE AİLE ANAYASASI VE PAY SAHİPLERİ SÖZLEŞMESİ

NAZALI, aile şirketlerinin kuşaklararası devri ve kurumsallaşma süreçlerinde farklı yapılara ve faaliyet alanlarına sahip aile şirketlerine hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Aile şirketleri, aralarında yakın akrabalık ilişkisi bulunan pay sahiplerinin bulunduğu ortaklık yapısı olarak kurulmakta ve varlıklarını genel olarak bu şekilde devam ettirmektedirler. Aile şirketlerinin ortaklık yapısı akrabalık ilişkisine dayalı olduğundan bu ilişkilerin aile şirketlerinin işleyişine mümkün olan en asgari seviyede yansıtılması, aile şirketlerinin nesiller arasında devri başlıca kritik konular olarak karşımıza çıkmaktadır.

Aile şirketleri ağırlıklı olarak kuruluş aşamasında tüm süreçlerini aralarında akrabalık ilişkisinin bulunduğu kişilerle yürütmeyi tercih etmektedir. Ancak aile şirketinin faaliyet alanının genişlemesi, ulaştığı kişi sayısının artmasıyla birlikte kurumsallaşma aile şirketleri için kaçınılmaz hale gelmektedir. 

Aile şirketlerinin pay sahipliğinin ve yönetimin nesiller arası devri, kurumsallaşma gibi süreçlerinde aile anayasası ve aile şirketine ilişkin pay sahipleri sözleşmesinin hazırlanması büyük önem arz etmektedir. NAZALI, bu noktada, aile şirketlerine; aile anayasası ve pay sahipleri sözleşmesinin hazırlanması, müzakeresi ve yaşayan bir belge hale getirilmesi süreçlerinde uzman ekibiyle birlikte nesilden nesile hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Aile anayasası hazırlanması sürecinde en hassas olan husus aile anayasasında yer alacak düzenlemelerin aile bireyleriyle müzakere edilerek belirlenmesidir. Her bir aile bireyinin aileden ve aile şirketinden beklentileri, geleceğe yönelik planları birbirinden farklı olduğundan aile anayasası özelinde gerçekleştirilecek müzakerelerde her bir aile bireyinin görüşlerinin alınması hassasiyet arz etmektedir. Aile anayasası, aile bireyleriyle şekillendirilmesi ve uzman danışmanların desteğiyle nihai hale getirilmesi gereken bir metindir.

Aile şirketleri, aile anayasasını tamamlayacak ve aile anayasasıyla paralel olacak şekilde pay sahipleri sözleşmesinin hazırlanması tercih etmektedir. Pay sahipleri sözleşmesine aile şirketinde pay sahibi olan tüm aile bireyleri, Aile anayasasına ise aile bireyleri taraf olmaktadır. Her iki sözleşme de yalnızca imzalayan tarafları bağlayacağından mümkün olan en yüksek katılımın sağlanması önem arz etmektedir.

NAZALI, gerek aile anayasası gerek pay sahipleri sözleşmesi hazırlanması, müzakeresi ve nihai hale getirilmesi süreçlerinde danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bahsi geçen süreçlerde aşağıda yer alan hususlar başlıca hizmet sunduğumuz alanlardır.

Aile Anayasası ve Pay Sahipleri Sözleşmesi Hazırlanması Hususunda Sunduğumuz Hizmetlerimiz;

  • Aile anayasası ve pay sahipleri sözleşmesi oluşturulmasına ilişkin aile bireyleriyle ve aile şirketinin ortaklarıyla ayrı ayrı ve/veya birlikte toplantı gerçekleştirilmesi;
  • Ailenin ve aile şirketinin dinamiklerine göre aile anayasası ve pay sahipleri sözleşmesi taslaklarının hazırlanması;
  • Aile şirketleri yönetimi ve pay sahipliğinin kuşaklar arası geçişinin hangi şekilde gerçekleşeceğinin (halefiyet ilkesi) aile bireyleriyle beraber belirlenmesi;
  • Aile şirketlerinde aile bireyleri ve profesyonellerin istihdamına ilişkin aileyle birlikte sürecin değerlendirilmesi;
  • Ailenin talebine uygun bir biçimde aile meclisi, aile konseyi gibi aile içi hususların görüşüldüğü mekanizmaların kurulması hususunda destek sağlanması;
  • Ailenin talebi doğrultusunda aile fonu oluşturulması sürecinin aileyle birlikte takibi;
  • Aile anayasasının yaşayan bir belge haline getirilmesi için sözleşmede yer alması gerekli olan düzenlemelerin aile bireyleriyle birlikte belirlenmesi.