FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

NAZALI, müvekkillerinin marka, patent, endüstriyel tasarım, telif hakları, ticari sır gibi fikri mülkiyet haklarının Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil edilmesi, tescil sürecinde eğer varsa idari engellerin dava yoluyla kaldırılması, bu hakların korunması ve gerekli sözleşmelerin hazırlanması hususunda gerekli tüm hizmetleri vermektedir.