Halil KALE

Kıdemli Müdür, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku

Halil Kale İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Hukuku konusunda uzmandır. İş Müfettişi olarak 9 sene boyunca görev yapan Halil KALE, İş Güvenliği, CE Sertifikasyon Süreci Seveso, Atex Direktifleri, Asıl İşveren- Alt İşveren İlişkileri, Ücret, Tazminatlar, Fazla Mesai, İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Maddi Zarar ve Destekten Yoksun Kalma Tazminat Hesapları, İşin Durdurulması, İşe İade Davaları, Tazminat Davaları, İş Güvenliği yönetim sistemleri başta olmak üzere İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Hukuku konusunda pek çok alanda oldukça geniş bilgi ve deneyime sahiptir.

Halil Kale 1986 yılında Tokat’ta doğmuştur, Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği ve Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Bülent Ecevit Üniversitesinde Yönetim alanında yüksek lisans yapmıştır.

Halil Kale 2011 yılında İş Müfettişi olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda çalışmaya başlamıştır. Söz konusu çalışma kapsamında yüzlerce işyerinin denetimi gerçekleştirmiştir. Yaptığı denetimler arasında ülke gündeminde yer bulan iş kazalarının incelenmesi de bulunmaktadır.

Halil Kale 2017-2019 yılları arasında www.calismabarisi.com isimli web sayfasında iş güvenliği ve hukuku, iş hukuku, tıp hukuku, sigorta hukuku konularında yazılar yazmıştır.

Halil Kale iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yayınlanmış Kitapları;
  • Yargıtay Kararları İle İş Güvenliği Hukuku, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayınları, 2018
Çalışmaları
  • Aile Şirketlerinin Kurumsallaşmasında İş Güvenliği Kültürünün Değişimi (Yayınlanmamış Makale)
  • İşçilik Maliyetleri ve Muhasebeleştirilmesi(Yüksek Lisans Bitirme Çalışması)
  • Çatı Çökmeleri Sonucu Gerçekleşen Mesleki Kayıpların İşyeri Güvenliği Kavramı Kapsamında, Değerlendirilmesi, (9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresinde Sözel Bildiri Sunumu)
  • Onaylı Defter; Doldurulması, Saklanması ve Hukuki Durumu
  • Yargı Yolu İle İdari Yaptırım Kararı Kaldırılan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Teftişler (Yayınlanmamış Yeterlik Tezi)