İCRA İFLAS HUKUKU

NAZALI özellikle, Ticaret Kanunu uyarınca iflas tehdidi ile karşı karşıya kalabilecek şirketler hakkında alınması gereken önleyici tedbirlere ilişkin etkin bir danışmanlık hizmeti sağlamakta ve şirketlerin sermaye yapılarını bu amaca uygun olarak şekillendirmektedir.

Ayrıca NAZALI, tahsil edilemeyen alacaklar nedeniyle alacaklı, borçlu ve üçüncü kişiler arasında doğan ihtilafların çözülebilmesi amacıyla icra müdürlükleri ve mahkemeleri nezdinde gerekli her türlü işlemi yürütmekte, bu kapsamda icra takiplerinin başlatılması ile haciz ve satış işlemlerinin yürütülmesi konularında müvekkillerine destek vermektedir.