İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP) DANIŞMANLIK HİZMETİ

NAZALI İnsan Kaynakları olarak;

deneyimli ekibimiz ve proje özelinde görevlendirdiğimiz proje uzmanlarımız ile firmalara İŞKUR işbaşı eğitim programı süreçleriyle ilgili operasyonel hiçbir yük getirmeden sağladığımız hizmetler şunlardır;

 • İşbaşı eğitim programıyla ilgili bütün başvuru işlemlerini gerçekleştirilmesi,
 • Projenin günlük, haftalık ve aylık işlemlerin takibi,
 • Proje kapsamında İŞKUR’a verilen istihdam taahhüdünün takibi ve kontrolün,
 • Proje süresince ortaya çıkabilecek bütün özel durumlarla ilgili olarak firmalarımızın bilgilendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınarak projenin hatasız ve problemsiz bir şekilde yürütülmesi.   

 

İşbaşı Eğitim Programı Nedir?

Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmaları, teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmeleri ve çalışma ortamına uyum sağlamaları amacıyla düzenlenen programlardır.

 

İşbaşı Eğitim Programının Avantajları Nelerdir?

İşe almayı planladığınız yeni personel adaylarınızı SGK’lı olarak işe başlatmadan önce İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı teşvikiyle istihdam ederek asgari ücretli bir çalışanın işverene maliyeti tutarında bir tasarruf sağlayabilir, bu süreçte kursiyerlerinizi işin başında görme imkânı bularak kendi ihtiyacınıza göre yetiştirebilir, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlayabilirsiniz. Programı başarıyla tamamlayarak ve SGK’lı olarak firma bünyesinde istihdam edilen kursiyerler için 6111, 6645, 17103 ve 27103 teşviklerden faydalanabilirsiniz.

 

Hangi Sektörlerde İEP Yapılabilir?

 • Hizmet, perakende, turizm ve diğer sektörlerde 3 ay,
 • Bilişim, enerji ve imalat sektörlerinde ve ilgili mesleklerde 6 ay,
 • Bulut bilişim uzmanı, yazılım geliştiricisi, yazılım mühendisi ve yazılım tasarımcısı gibi “geleceğin meslekleri” olarak belirlenmiş olan mesleklerde 9 ay süreyle işbaşı eğitim programı düzenlenebilmektedir.

 

İşbaşı Eğitim Programına Katılım Sağlayabilecek Kursiyer Sayısı Nasıl Belirlenir?

İki ve daha fazla çalışanı olan firmalar toplam çalışan sayılarının %30’u kadar kursiyer çalıştırabilirler.   

Örnek: 100 çalışanı olan firma işbaşı eğitim programı kapsamında firma bünyesinde 30 kursiyer çalıştırabilir.

 

İşbaşı Eğitim Programı Süresince İŞKUR Tarafından Kursiyerlere Ne Kadar Ücret Ödenir?

İşbaşı eğitim programı süresince kursiyerlere günlük 77,70 TL ödeme yapılmaktadır. Kursiyerin öğrenci olması durumunda kursiyere günlük 58,27 TL, işsizlik ödeneği alması durumunda günlük 38,85 TL, geleceğin meslekleri olarak belirtilen mesleklerde günlük 75 TL ödeme yapılmaktadır.

İşbaşı Eğitim Programı Kursiyerleri Sağlık Hizmetlerinden Faydalanabilir mi?

İşbaşı Eğitim Programına katılan kursiyerlerin iş kazası, meslek hastalıkları ve genel sağlık sigortası primleri program süresince Türkiye İş Kurumu tarafından ödenmektedir. Bu sayede kursiyer ve kursiyerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler program süresince sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedirler.

 

İşbaşı Eğitim Programına Katılan Bir Kursiyerin Günlük ve Haftalık Olarak Kaç Saat Çalışabilir?

İşbaşı Eğitim Programı kapsamında programa dahil edilen kursiyerler günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık net 45 saati geçmeyecek şekilde çalıştırılabilirler. Ayrıca kursiyerlerin program süresince doktor raporu ile ispatlanan en fazla 5 günlük sağlık izni hakkı bulunmaktadır. Kursiyerin İşbaşı Eğitim Program süresinin 1/10’undan daha fazla devamsızlığı bulunmamalıdır. Kursiyerler raporlu oldukları ve devamsızlık yaptıkları günler için İŞKUR’dan ödeme alamazlar. Devamsızlık hakkı dolan kursiyerler programdan çıkarılır ve 12 ay süreyle İşbaşı Eğitim Programından katılamazlar.   

 

Örnek Tasarruf Tablosu

İşbaşı Eğitim Programlarına Katılım Şartları Nelerdir?

 • Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
 • 15 yaşını tamamlamış olmak,
 • İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak, (Birinci derecede kan hısmı ifadesi, kişinin annesi, babası ve çocuklarını; ikinci derecede kan hısmı ise kişinin kardeşleri, torunları, büyükanne ve büyükbabasını kapsamaktadır.)
 • Emekli olmamak,
 • Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,
 • Program başlangıcından önceki son bir ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait priminin yatırılmamış olması,
 • İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,
 • Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.