MALİ TEŞVİKLER VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Devlet tarafından bir çok alanda farklı programlar ile KOBİ’lere, ihracatçılara, girişimcilere ve yeni yatırımcılara çeşitli teşvik ve destekler sunularak ekonomiye ve şirketlerin gelişmesine katkı sağlanmaktadır.

NAZALI olarak faaliyet konunuzu ve yatırımlarınızı dikkate alarak aşağıdaki hizmetlere ilişkin tüm aşamalarda firmanıza destek sağlamaktayız.

1. İhracat Teşvikleri
 • Markalaşma ve Turquality Desteği
 • Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği
 • Eğitim Desteği
 • Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği
 • Tasarım Desteği
 • Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB)
 • Hariçte İşleme İzin Belgesi (HİİB)
 • Vergi, Resim, Harç İstisna Belgesi
 • Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları
 • İstihdam Desteği
 • Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi
 • Bilişim Sektörü Destekleri
 • Yurt Dışı Fuarlara Katılım Desteği
2. Hizmet Sektörü Teşvikleri
 • Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği
 • Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Desteği
3. Yatırım Teşvikleri
 • Genel Teşvik Uygulaması
 • Bölgesel Teşvik Uygulaması
 • Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki
 • Stratejik Yatırımların Teşviki
 • Proje Bazlı Yatırımların Teşviki
 • Cazibe Merkezleri Programı
4. Turizm Teşvikleri
 • 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu ile Sağlanan Teşvikler
 • Emlak Vergisi Muafiyeti
 • Yurtdışı Turizm Fuarlarına Katılım Desteği
5. Tübitak Teşvikleri
 • Sanayi Teşvikleri
 • Girişimcilik Teşvikleri
6. Avrupa Birliği (AB) Programları
 • İşletmeler ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı: COSME
 • Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı: Horizon 2020
 • Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme: IPARD Programı
7. Eximbank Kredileri
*Kısa Vadeli İhracat Kredileri
 • Reeskont Kred.
 • Sevk Öncesi İhracat Kred.
 • İhracata Hazırlık Kred.
 • Dış Ticaret Şirketleri İhracat Kred.
 • Kobi İhracata Hazırlık Kred.
 • Sevk Sonrası Reeskont Kred.
 • İhracata Dönük Üretim Fin. Kred.
*Orta-Uzun Vadeli Krediler
 • İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kr.
 • İhracata Yönelik Yatırım Kredisi
 • Marka Kredisi
 • Avrupa Yatırım Bankası Kredisi
 • Yurtdışı Mağazalar Yatırım Kredisi
 • Özellikli İhracat Kredisi
 • Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Prog.
*Döviz Kazandırıcı Hizmet Kaps. Krediler
 • Turizm Kredisi
 • Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi
 • Yurtdışı Müteahhitlik Hiz.Teminat Mek.
 • Yurtdışı Müteahhitlik Hiz. Köprü Kredisi
 • Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi
 • Yurt Dışı Fuar Katılım Kredisi
8. Kosgeb Teşvikleri
 • KOBİ Proje Destek Programı,
 • Tematik Proje Destek Programı,
 • Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı,
 • AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı,
 • Girişimcilik Destek Programı,
 • Genel Destek Programı,
 • İşbirliği Güç Birliği Destek Programı,
 • Kredi Faiz Desteği,
 • Labaratuvar Hizmetleri,
 • KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı,
 • TEKNOPAZAR – Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı,
 • Uluslararası Hızlandırıcı Destek Program
9. Diğer Danışmanlık Hizmetleri
 • Yabancı Personel Çalışma İzinleri
 • Turizm Yatırım Belgesi ve Turizm İşletme Belgesi
 • Yeşil Yıldız Belgesi
 • ÇED Belgesi
 • Sanayi Sicil Belgesi ve Kapasite Raporu
 • İthalat İzinleri
 • Marka, Patent, Tasarım Tescil Belgeler