PREMIUM EMEKLİLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

NAZALI, deneyimli ve güvenilir kadrosu ile gerek ulusal gerekse uluslararası müvekkillerine birçok farklı alanda hukuki konularda savunma ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. NAZALI’nın temel felsefesi, müvekkillerimize, uzun vadeli ve güvene dayalı bir platformda, en uygun hizmeti, en doğru ve hızlı şekilde sunmaktır. Bu kapsamda tüm müşterilerimize Premium Emeklilik Danışmanlık Hizmetini vermeye başlamış bulunmaktayız.

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’yla, Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumunun tüzel kişilikleri sona ermiş, tüm bu kurumlar bir çatı altında toplanarak Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmuştur. 5510 sayılı Sosyal Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte sosyal güvenlikte yeni bir dönem başlamıştır. Özellikle emeklilik işlemlerinde yapılan değişiklikler, oldukça geniş kapsamlı ve detay içeriklidir.

Emeklilik planlamasının önceden belirlenip hazırlanması ve buna göre hareket edilmesi, hizmet çakışmalarından dolayı prim kayıplarının yaşanmaması, uygun yurtiçi ve yurtdışı borçlanma süresi ve miktarının belirlenmesi, sermaye şirketleri ortaklarının sigortalılık statüsünün tespiti, bağlanacak emekli aylıklarının yüksek olması açısından son derece önem arz etmektedir. En uygun primi ödeyerek en yüksek emekli aylığı almak iyi bir planlama gerektirmektedir. NAZALI olarak, Sosyal Güvenlik Kurumunda uzun yıllar tahsis konularında uzmanlık ve denetçilik yapmış olan uzman kadromuzla tüm işveren ve sigortalılarımıza bu konuda profesyonel destek sağlamaktayız. Sürekli değişen ve güncellenen tahsis mevzuatına ve şartlarına göre, tüm müşterilerimize en uygun emeklilik seçimi sunulmaktadır.

Premium Emeklilik Danışmanlık Hizmeti Kapsamında Vermiş Olduğumuz Hizmetler:
İş Kazası ve Meslek Hastalığı İşlemleri
 • Sürekli İş Göremezlik Geliri ve Ölüm Geliri Bağlama İşlemleri
 • İş Kazası ve Meslek Hastalığında Hizmetlerin Birleştirilmesi
 • Sürekli İş Göremezlik Derecesi İtirazlarıyla İlgili Yapılacak İşlemler
Malul Sayılma İşlemleri
 • Malullük Aylığı Başvurusu
 • Malullük Aylığının Kesilmesi ve Yeniden Başlaması İşlemleri
 • Kontrol Muayenesi İşlemleri
Yaşlılık Aylığı İşlemleri
 • Yaşlılık Aylığı Başvurusu
 • Yaşlılık Aylığının Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması İşlemleri
 • Aylığa Hak Kazanma Koşullarının Oluşmadığının Aylık Bağlandıktan Sonra Tespit
Edilmesi ve Aylığın Tekrar Başlaması İşlemleri
 • İş Akitleri Feshedilen ve Mahkeme Kararıyla Görevlerine İade Olunanların Aylıklarının Kesilmesi ve Yeniden Başlatılması
Ölüm Aylığı İşlemleri
 • Ölüm Aylığı Başvurusu
 • Ölüm Aylığının Hak Sahiplerine Paylaştırılması İşlemleri
 • Evlenme ve Cenaze Ödeneği Verilmesi İşlemleri
 • Ölüm Aylığının Kesilmesi, Yeniden Başlaması, Durum Değişiklikleri İşlemleri
 • Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Aylıkları Hesaplama İşlemleri
 • Gelir ve Aylıkların Birleşmesi İşlemleri
 • Yaşlılık ve Ölüm Toptan Ödemesi
 • Yaşlılık ve Ölüm Toptan Ödemesinin İhya İşlemleri
Sosyal Güvenlik Destek Primi İşlemleri
 • Sosyal Güvenlik Destek Primi Uygulama ve Kesinti İşlemlerinin Takibi
 • Yersiz Ödemelerinin Tespiti ve Değerlendirilmesi
Tarım Sigortalıları ile İlgili İşlemler
 • 2925 ve 2926 sayılı Kanun’a Tabi Sigortalıların Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Geliri Başvuru İşlemleri
Yurtdışı Sigortalılık İşlemleri
 • Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmış Ülkelerde Çalışanların Emeklilik İşlemleri ve Yurtdışı Borçlanma İşlemleri
Yurtiçi Borçlanma ve Hizmet Birleştirme İşlemleri
 • Doğum veya Analık İzni Borçlanma İşlemleri
 • Er ve Erbaş veya Yedek Subay Okul Sürelerinin Borçlanma İşlemleri
 • Avukatlık Stajı, Doktora veya Uzmanlık Öğrenim Sürelerinin Borçlanma İşlemleri
 • Grev ve Lokavt Sürelerinin Borçlanma İşlemleri
Yurtiçi Hizmet Birleştirmeleri
 • Yurtiçinde Geçen Farklı Sigortalılık Statülerinin Birleştirilmesi İşlemleri
2022 Sayılı Kanuna Tabi İşlemler
 • Engelli Aylığı ve Özürlü Maaşı Başvuru İşlemleri
 • Özürlü Yakını Aylığı İşlemleri